Adres:

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
ul. Grota Roweckiego 1
11-200 Bartoszyce
Telefony:

+48 kierunkowy 0*89
Sekretariat: 762-17-20
Fax sekretariat: 762- 53-10
adres e-mail: starostwo.bartoszyce@pro.onet.pl
P o w i a t    B a r t o s z y c k i
Warmińsko-Mazurskie